KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zasady naboru

 • Wychowankami Ośrodka są dzieci i młodzież zakwalifikowane do kształcenia specjalnego w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 17, Gimnazjum nr 6 i Szkole Przysposabiającej do Pracy.
 • Dzieci i młodzież przyjmuje się do Ośrodka na rok szkolny, etap edukacyjny lub okres nauki w szkole.
 • Pobyt wychowanka w Ośrodku może trwać do czasu ukończenia nauki w szkole, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
 • Do Ośrodka oraz szkół podstawowych i gimnazjum przyjmowane są dzieci i młodzież na podstawie skierowania organu prowadzącego.
 • Wychowanek grupy wychowawczej jest uczniem jednej z typów szkół.
 • Do Szkoły Przysposabiającej do Pracy przyjmowani są uczniowie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do:
  • Dyrektora Ośrodka – uczniowie zamieszkali na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
  • Starostwa Powiatowego – pozostali uczniowie, posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający, działający w publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 • Wymagane dokumenty do poszczególnych typów szkół:
  • szkoły podstawowe specjalne:
   • prośba rodziców (prawnych opiekunów) do organu prowadzącego,
   • odpis arkusza ocen,
   • orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
   • opinia wychowawcy klasy,
   • 2 zdjęcia legitymacyjne,
  • gimnazjum specjalne:
   • prośba rodziców (prawnych opiekunów) do organu prowadzącego,
   • orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
   • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub odpis arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,
   • opinia wychowawcy klasy,
   • 2 zdjęcia legitymacyjne,
  • szkoła specjalna przysposabiająca do pracy:
   • prośba rodziców (prawnych opiekunów) do Dyrektora Ośrodka,
   • świadectwo ukończenia gimnazjum specjalnego,
   • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
   • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wydane na podstawie odrębnych przepisów.

UWAGA!

W przypadku gdy Ośrodek dysponuje wolnymi miejscami na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego wychowanka, oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej, za zgodą organu prowadzącego Dyrektor Ośrodka może przyjąć dziecko na określone zajęcia.

Podmiot udostępniający informację:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piotrkowie Trybunalskim
data: 21-06-2015
data: 21-06-2015
data: 21-06-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 851